vietnamese-new-year-tetDorchester, MA, February 18, 2024, with Vòng Tay Cha Mẹ Việt – Hosted by The Circle Of Vietnamese Parents of Dorchester/Boston.  Due to social stigma and different perspectives about disability within the Vietnamese community, many of the Vietnamese families of children, youth with disabilities, autism, mental health often do not have opportunities to participate in any public festive event.
*
The Circle of Vietnamese parents invite Vietnamese speaking families of children/youth with autism and disabilities as well as individuals with disabilities to join our Tet event on Sunday February 18
* RSVP by clicking on this link: https://forms.gle/PDxS119vNqdimBPg7 or call Anh Quân (781-439-2658) or Hoa (508-271-5777) before Feb 10, 2024 so they can prepare red envelopes for children and youth.
Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời các gia đình có con em tự kỷ và khuyết tật tham gia Hội Tết cùng VTCMV vào ngày chủ nhật ngày 18/2/2024 , Dorchester, MA 02124 từ 11:30-2:30 chiều.
* Mong quý phụ huynh vào đường link này https://forms.gle/PDxS119vNqdimBPg7 hoặc gọi điện cho Anh Quân (781-439-2658) hoặc Hoa (508-271-5777) để đăng ký trước ngày 10 tháng 2 năm 2024 để VTCMV chuẩn bị tiền lì xì cho các con.
* Do năm nay không mượn được chổ ở Dothouse, rất mong các gia đình mình đăng kí sớm để ban tổ chức sắp xếp
* .Nếu có câu hỏi thắc mắc, xin vui lòng email đến vongtaychameviet@gmail.com.
NOTE – Our www.spedchildmass.com is not responsible for language translations mistakes, errors, miscommunications or harm done in this post, or any calendar, page, post, event or photo and or related materials s presented on our site.
www.spedchildmass.com của chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi dịch ngôn ngữ, lỗi, thông tin sai lệch hoặc tác hại được thực hiện trong bài đăng này hoặc bất kỳ lịch, trang, bài đăng, sự kiện hoặc ảnh nào và hoặc các tài liệu liên quan được trình bày trên trang web của chúng tôi.

Share this event


Join Our Bi-Weekly Newsletter