When:
March 21, 2024 – June 6, 2024 all-day
2024-03-21T00:00:00-04:00
2024-06-07T00:00:00-04:00

Webinar Series, March – June 2024. Vòng Tay Cha Mẹ Việt – The Circle Of Vietnamese Parents of Boston, in collaboration with the Federation for Children with Special Needs, is offering a bilingual training series on Special education and IEP for Vietnamese speaking parents. Free and open to any Vietnamese-speaking families in the US. Several of the presentation trainings will be recorded and shared so many families can access and view them later.
Topics covered include:

  • Understanding the Individualized Education Program (IEP)
  • Basic Rights in Special Education
  • Transition Planning
  • Neuropsychological Assessments
  • Educational Assessment
  • Effective Communication, and more.
Once families registered, families will receive the zoom link and resources related to the training.

 Chuỗi Đào Tạo dành cho Phụ Huynh nói Tiếng Việt – Chuỗi đào tạo diễn ra trực tuyến từ 6 -8 giờ mỗi tối thứ năm ngày 21/03/2024 đến
ngày 6/6/2024. Hợp tác với Liên đoàn Trẻ em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt, Vòng Tay Cha Mẹ Việt sẽ tổ chức một chuỗi đào tạo song ngữ về các đề tài liên quan đến Giáo dục Đặc biệt và IẸP cho phụ huynh Việt Nam. Các chủ đề bao gồm: Tìm hiểu Chương trình Giáo dục Đặc biệt Cá nhân (IEP), Quyền Cơ Bản trong Giáo Dục Đặc biệt. Kế hoạch Chuyển đổi, Đánh giá Thần Kinh Tâm Lý, Đánh giá Giáo Dục, Giao tiếp hiệu quả, và hơn nữa.
Chuỗi đào tạo diễn ra trực tuyến từ 6 – 8 giờ mỗi tối thứ năm ngày 21/03/2024 đến ngày 6/6/2024. Chuỗi đào tạo MIỄN PHÍ và mở rộng cho tất cả các gia đình nổi tiếng Việt tại Mỹ. Nhiều buổi đào tạo sẽ được thu âm và chia sẻ dễ phụ huynh có thể tiếp cận và xem lại sau này.
Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký này để tham gia chuỗi đào tạo: bit.ly/3SOY7le

của chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi dịch ngôn ngữ, lỗi, thông tin sai lệch hoặc tác hại được thực hiện trong bài đăng này hoặc bất kỳ lịch, trang, bài đăng, sự kiện hoặc ảnh nào và hoặc các tài liệu liên quan được trình bày trên trang web của chúng tôi.

 

 

 

Share this event


Join Our Bi-Weekly Newsletter